aristotele_day.jpg

Νικόλαος Χατζηνικολάου, Δρ. Νομικής Δικηγόρος

 

Ο Νίκος Χατζηνικολάου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κω. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποστήριξε επιτυχώς τη διδακτορική διατριβή του στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ασκεί ενεργά ποινική δικηγορία και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διορισμένος στον Άρειο Πάγο από το 2011, της Ένωσης Νομικών Βορείου Ελλάδος, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων. Υπήρξε μεταπτυχιακός και στη συνέχεια διδακτορικός υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στον τομέα του Ουσιαστικού Ποινικού και Ποινικού Δικονομικού Δικαίου, κατόπιν γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού, μεταδιδακτορικός υπότροφος του ίδιου Ιδρύματος, καθώς και υπότροφος Αριστείας της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ. Κατά τα έτη 1999-2012 συμμετείχε στη διδασκαλία μαθημάτων ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας στο ΑΠΘ. Έχει διδάξει και εισηγηθεί θεματικές των ίδιων επιστημονικών αντικειμένων σε συνέδρια, ημερίδες και διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια  (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ΚΕΘΕΑ/ΑΠΘ, Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Σεμινάρια Ασκουμένων Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Σεμινάρια κατάρτισης Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΛ.ΑΣ., Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου κ.ά.). Έχει επίσης συμμετάσχει στην εκπόνηση διάφορων ελληνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (μεταξύ άλλων ECLAN, Οδυσσέας κ.ά.).

 

Εργογραφία

1. Η απέλαση αλλοδαπού ως κύρωση του ποινικού δικαίου (άρθρο 74 ΠΚ), Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. XIV+598

2. Η ποινική καταστολή της παράνομης μετανάστευσης - Δογματική προσέγγιση και βασικά ερμηνευτικά προβλήματα, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (Διεύθυνση σειράς: Λ. Χ. Μαργαρίτης), 2009, σελ. ΧΧ+353

3. Συστηματική Ερμηνεία του Ποινικού Κώδικα (Ειδικό Μέρος)-Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων (υπό έκδοση), σελ. 146

4. Μεικτά ορκωτά δικαστήρια και εφετεία - Ερμηνεία των άρθρων 377-408 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, σε Λ. Μαργαρίτη (Επιμ.), Ερμηνεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ. 1626-1822

5. Ασκήσεις Ποινικού Δικαίου, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2009 (από κοινού με Ν. Παρασκευόπουλο, Γ. Νούσκαλη, Κ. Χατζηκώστα)

6. The framework decision on combating trafficking in human beings. Evaluating its fundamental attributes as well as its transposition in Greek criminal law, [Ηαπόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Αξιολογώντας τα βασικά χαρακτηριστικά της και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό ποινικό δίκαιο], in A. Weyembergh/V. Santamaria, The Evaluation of European criminal law, Editions de l’ Université de Bruxelles, 2009, 131-196 (από κοινού με M. Kaifa-Gbandi, A. Giannakoula, Th. Papakyriakou) 

7. The rules delimiting the territorial application of Greek criminal law, as well as resolving conflicts of jurisdiction [Κανόνες προσδιορισμού των τοπικών ορίων ισχύος του ελληνικού ποινικού δικαίου και ρυθμίσεις για τη διευθέτηση συγκρούσεων της ελληνικής ποινικής δικαιοδοσίας με τη δικαιοδοσία άλλων κρατών] (από κοινού με Th. Papakyriakou, A. Zachariadis, M. Kaiafa-Gbandi σελ. 69)

8. Το έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών (άρθρο 397 ΠΚ), Αρμενόπουλος 2000, σελ. 1344-1363

9. Η εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας στην ποινική δίκη, Ποινική Δικαιοσύνη 2002, σελ. 762-771

10. Η ποινική καταστολή της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων στην ελληνική έννομη τάξη, Ποινική Δικαιοσύνη 2008, σελ. 213-230

11. Η παράσυρση του ευάλωτου θύματος στο έγκλημα της σωματεμπορίας - Διάλογος με τη νομολογία, Ποινικά Χρονικά 2009, σελ. 492-500

12. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου (Παρατηρήσεις στο υπ’ αριθμ. 51/2000 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης), Υπεράσπιση 2000, σελ. 1039-1045

13. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος - Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου (Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 755/1999 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης), Υπεράσπιση 2000, σελ. 563-566

14.  Απόλυση υπό όρο και αρμοδιότητα για την ανάκλησή της (Παρατηρήσεις στο υπ’ αριθμ. 306/2000 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς), Υπεράσπιση 2000, σελ. 1237-1239

15. Περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος επί εγκλήματος μη γνήσιας παράλειψης (Παρατηρήσεις στην υπ’ αριθμ. 5878/2001 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης), Αρμενόπουλος 2001, σελ. 1115-1116

16.  Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι (συλλογή Νομοθεσίας-Νομολογίας), Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (Διεύθυνση σειράς: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Ε. Συμεωνίδου Καστανίδου), 2009

 

     

                  Όροι χρήσης
Joomla template by ByJoomla.com